Giải pháp Pin ưu Việt

Linh hoạt đổi pin, sạc pin với hơn 600 trạm đổi pin, sạc pin rộng khắp cả nước.

chính sách thuê pin

Vì Việt Nam xanh

4,234,596.1 kg

Lượng CO2 giảm phát thải nhờ VinFast Klara

Tương đương lượng CO2 mà 194,857 cây xanh hấp thụ trong vòng 1 năm.

Chú thích: – Ước tính dựa trên mức tiêu thụ nhiên liệu bình quân 2L/100km

– 1 cây xanh trưởng thành hấp thụ trung bình 21.7 kg CO2 mỗi năm (NC State University)